Szerző: Rendőrség / 112Press 2020. november 19.

Járőrképzésre toboroz a rendőrség - a legfontosabb tudnivalók

Tavasszal és ősszel induló 10 hónapos képzésre lehet jelentkezni járőrnek a rendőrséghez. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat ezzel kapcsolatban, illetménnyel, juttatásokkal, elérhetőségekkel.

Az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv (továbbiakban: Rendőrség) a rendvédelmi technikumokban és a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendőrképző Akadémiáján érettségire épülő, nappali rendszerű szakképzést indít a 10324002 számú Közbiztonsági rendőrjárőr és a 10324003 számú Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr (a továbbiakban: Rendőrjárőr) szakképesítés megszerzésére. A végzettség a Rendőrségnél a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó alapbeosztások betöltésére jogosít.

A jelentkezést elektronikus úton az összeállítás végén található e-mail címek valamelyikére, vagy postai úton az egyes területi szervek humánigazgatási szolgálata részére kell megküldeni, vagy személyesen bármely rendőri szervnél lehet leadni. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában vagy a borítékra írja fel: „Rendőrjárőr képzés”.

Pályázati felhívás (10 hónapos)_

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

- magyar állampolgárság,
- jelentkezési életkor: 18-55 év,
- cselekvőképesség,
- állandó bejelentett belföldi lakóhely,
- büntetlen előélet és kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak szolgálati viszony létesítése előtti, valamint szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez,
- közép- vagy emelt szintű érettségi,
- egészségi, pszichikai, fizikai erőnléti alkalmasság,

Ahhoz, hogy a Rendőrségnél valaki tiszthelyettesi beosztásba kerülhesssen, ahhoz a középiskolai érettségin túl szükség van rendészeti szakirányú végzettségre. Ez szerezhető meg a közbiztonsági rendőrjárőr, illetve a határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés elvégzésével.

A felvételi orvosi, pszichológiai, valamint fizikai erőnléti alkalmassági vizsgálatokból áll, melyeket az egyes megyei rendőri szervek objektumaiban folytatnak le. Az alkalmassági vizsgálatok mellett egy személyes meghallgatáson kell részt venni, amelyet követően az eljárás eredményéről írásban kap értesítést a jelentkező.

Aki a felvételi eljárást sikerrel teljesíti és az életvitele is kifogástalan, felvételt nyer az általa választott megyei rendőri szervhez, akik ezt követően elküldik az ország négy pontján (Miskolc, Körmend, Remeteszőlős, Szeged) található rendőr iskola egyikébe.

A képzés nappali rendszerű, 10 hónap időtartamú és magába foglalja a rendőrségnél töltött gyakorlatot is. A sikeres felvételt követően a képzés első 2 hónapjában a képzésben részt vevő munkaviszonyban áll, majd a második hónap végén a Rendőrség „próbaidős” hivatásos állományába kerül kinevezésre.

A 10 hónap időtartamú képzés sikeres elvégzését követően önálló intézkedésre jogosult, szakmailag felkészített járőrként a rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti szakterületén teljesíthet szolgálatot, vagy a bevetési egységek csapaterős feladatainak ellátásában vehet részt.

Hivatásos rendőrként  biztosított lesz a belátható, tervszerű előmenetel. Szaktanfolyamok elvégzésével bűnügyi nyomozó
vagy helyszínelő is lehet, illetve sok más érdekes beosztást tölthető be.

A jelentkezés, a felvételi eljárás, valamint a képzés számos elemében eltér más szakképző iskola rendjétől.

Tájékoztató plakát - 10 hónapos képzés

ILLETMÉNY

A képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig garantált bérminimumot (bruttó 210 600 Ft/hó munkabér), a vizsga sikeres letétele után – a képzés hátralevő részében – a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 231 707 Ft/hó alapilletményt kap a képzésben részt vevő.

A tényleges szolgálat megkezdését követően teljesítményjuttatásban részesülhet – az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően – évente két részletben.

EGYÉB PÓTLÉKOK

- angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5798 Ft-tól 38 650 Ft összegig terjedhet,
- éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a,
- készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,
- kiemelt készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 1 %-a,
- a túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben.

A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.

Letölthető jelentkezési lap a 2021-es járőrképzéshez

ILLETMÉNYEN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

A képzés ideje alatt a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésének anyagi támogatását, napi háromszori térítésmentes étkezést és kollégiumi elhelyezést, valamint személyi táblagépet vagy laptopot biztosít a Rendőrség.
- cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),
- lakhatási támogatás: lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás, lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel, szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés
- egyenruházati ellátás,
- évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a (96 625 Ft),
- munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (távolsági bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),
- egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),
- belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,
- kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,
- támogatások: üdülési támogatás, családalapítási támogatás, illetményelőleg, tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás, szociális támogatás (szociális, születési, beiskolázási, képzési, valamint temetési segély)
- egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás),
- folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év),
- rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,
- hivatásosként csoportos élet- és balesetbiztosítás.

 

 


MI SZÜKSÉGES A JELENTKEZÉSHEZ?

- kitöltött jelentkezési lap és mellékletei,
- a jelentkező részletes, fényképes önéletrajza (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),
- végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről kiállított postai igazolás (az igénylőlapon kézbesítési címként a választott területi szerv humánigazgatási szolgálatát kell megjelölni).

A hiányosan beküldött, illetve a feltételeknek nem megfelelő jelentkezéseket a területi szervek humánigazgatási szolgálatai érdemi vizsgálat nélkül elutasítják.


A képzés tervezett helyszínei:

Körmendi Rendvédelmi Technikum
9900 Körmend, Alkotmány utca 5-7.
Telefon: 06-94/592-650, 94/592-652
Honlap: www.krvt.hu

Miskolci Rendvédelmi Technikum
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Telefon: 06-46/412-060/50-12 mellék
Honlap: www.mrvt.hu

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Rendőrképző Akadémia Telefon: 06-1-391-3545

Járőrképző Tagozat (Adyliget)
Honlap: http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/rendorsegi-oktatasi-es-kikepzo-kozpont

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
6728 Szeged, Bajai út 14.
Rendőrképző Akadémia Telefon: 06-62/559-577

Járőrképző Tagozat (Szeged)
Honlap: http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/rendorsegi-oktatasi-es-kikepzo-kozpont

 

A 2021. április 1-jén kezdődő képzésre történő jelentkezés határideje: 2021. január 31.

A 2021. szeptember 1-jén kezdődő képzésre történő jelentkezés határideje: 2021. május 31.


A képzési idő: 10 hónap.

A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a képzés megkezdéséig betöltött 18. életév, a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a büntetlen előélet és a hivatásos szolgálat vállalása. A felvételi döntésre a pályaalkalmassági vizsgálatok valamint az életvitel ellenőrzés eredménye alapján kerül sor.

A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a Rendőrség honlapján érhetők el.

Jelentkezési lehetőségek a rendőrjárőr-képzésre:

1.
Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 1903 Budapest, Pf. 314.
Tel.: 06-1/432-73-06
karrier@kr.police.hu

2.
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 1675 Budapest, Pf.: 10.
Tel.: 06-1/296-0681
karrier@rri.police.hu

3.
Budapesti Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 1557 Budapest, Pf.: 1
Tel.: 06-1/443-5342
karrier@budapest.police.hu

4.
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 6001 Kecskemét Pf.: 302
Tel.: 06-76/513-365
karrier@bacs.police.hu

5.
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 7601 Pécs Pf.: 237
Tel.: 06-72/504-434
karrier@baranya.police.hu

6.
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 5601 Békéscsaba Pf.: 124.
Tel.: 06-66/523-700
karrier@bekes.police.hu

7.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 3501 Miskolc Pf.: 161
Tel.: 06-46/514-586
karrier@borsod.police.hu

8.
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 6701 Szeged Pf.: 411
Tel.: 06-62/562-400
karrier@csongrad.police.hu

9.
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 63
Tel.: 06-22/541-600
karrier@fejer.police.hu

10.
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 9024 Győr, Szent Imre u. 2-4
Tel.: 06-96/520-006
karrier@gyor.police.hu

11.
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 4002 Debrecen Pf.: 35
Tel.: 06-52/516-400
karrier@hajdu.police.hu

12.
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 3300 Eger, Pf::112
Tel.: 06-36/522-111
karrier@heves.police.hu

13.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 5002 Szolnok, Baross út 39. szám. Pf.97
Tel.: 06-56/501-635
karrier@jasz.police.hu

14.
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 2801 Tatabánya, Pf.: 131.
Tel.: 06-34/517-715
karrier@komarom.police.hu

15.
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 3101 Salgótarján Pf.: 130
Tel.: 06-32/310-458
karrier@nograd.police.hu

16.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 1557 Budapest Pf.: 20.
Tel.: 06-1/443-51-14
karrier@pest.police.hu

17.
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121
Tel.: 06-82/502-700
karrier@somogy.police.hu

18.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 4401 Nyíregyháza Pf.: 66
Tel.: 06-42/524-625
karrier@szabolcs.police.hu

19.
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 7101 Szekszárd Pf.: 86
Tel.: 06-74/501-186
karrier@tolna.police.hu

20.
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 9701 Szombathely Pf.: 179
Tel.: 06-94/521-011
karrier@vas.police.hu

21.
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 8201 Veszprém Pf.: 80
Tel.: 06-88/544-636
karrier@veszprem.police.hu

22.
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Posta cím: 8901 Zalaegerszeg Pf.: 218
Tel.: 06-92/504-386
karrier@zala.police.hu

Tájékoztató plakát  - 2 éves technikumi rendőrszakképzés


Kapcsolódó hírek

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá.
Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje.