Barion Pixel
Szerző: Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2021. május 12.

Európai felmérés a droghasználatról - magyar nyelvű online kérdőív, szerhasználóknak

A koronavírus hatásait is vizsgálják a kábítószerfogyasztókat megcélzó, teljesen anonim kérdőívvel, amelyet olyanok tölthetnek ki, akik az elmúlt egy évben fogyasztottak kábítószert.

A kérdőív magyar nyelven ide kattintva érhető el.

A felmérés fő célja, hogy a kutatók jobban megértsék a droghasználati mintázatokat Európában. A droghasználat mellett feltárnák az elért populáció szerencsejáték és videojáték használatát is. Egy átfogó képhez gyűjtenek információt, maguktól a szerhasználóktól.

A felmérésben azok a 18 év felettiek vehetnek részt, akik az elmúlt 12 hónapban legalább egyféle drogot használtál a következők közül: kannabisz (hasis vagy marihuána), kokain, ecstasy/MDMA, amfetamin, metamfetamin, heroin vagy bármilyen designer drog (pl.: bio, herbál, kristály).

A kutatás révén összegyűjtött információk támpontként szolgálnak a jövőbeni európai drogpolitika kialakításához, valamint a szerhasználat és bizonyos viselkedési függőségek kapcsolatának megértéséhez.

A 2020-as jelentés innen, míg a 2019-es innen tölthető le, magyar nyelven.

Néhány megállapítás az előző évek felméréseiből

Világszinten nézve Európa a kábítószerek fontos piacai közé tartozik, amelyet a belföldön előállított, illetve a világ más régióiból csempészett kábítószerekkel látnak el. Dél-Amerika, Nyugat-Ázsia és Észak-Afrika az Európába érkező tiltott kábítószerek fontos forrásterületei, Kína pedig az új pszichoaktív szerek fontos forrásországa. Ezenkívül a kábítószerek és prekurzorok egy részét Európán keresztül más kontinensekre szállítják tovább. A kannabisz és a szintetikus kábítószerek szempontjából Európa termelőterület is: a kannabisztermelés nagyrészt helyi fogyasztásra szolgál, a szintetikus kábítószerek egy részét viszont a világ más részeire szánt exportra állítják elő.

A leggyakrabban használt anyagok esetében sok mutató utal arra, hogy a kábítószer nagyarányú hozzáférhetősége megmaradt. A termelésben történt fejlemények mellett emelkedett a tengeri úton, gyakran szállítókonténerekben szállított kokain, hasis és egyre gyakrabban heroin nagy mennyiségű lefoglalásainak száma, ami aggályokat vet fel a szervezett bűnözői csoportok logisztikai ellátási láncokba, hajózási útvonalakra és nagy kikötőkbe való beszivárgásával kapcsolatban.

Felmérés a drogokról 14.

A kokain lefoglalások száma és mennyisége minden korábbit felülmúlt; 2018-ban a kábítószerből 181 tonnát foglaltak le. A nagy mennyiségű lefoglalásokban az országok közül elsősorban Belgium, Spanyolország és Hollandia vesz részt. A mutatók azt jelzik, hogy a kokain az európai piacon könnyen hozzáférhető, és a jelek szerint olyan országokban is terjed, ahol korábban nem volt gyakori. Bár a crack kokain használata továbbra sem széles körű, most erről is több országból számoltak be. A kiskereskedelmi szinten kapható kokain hatóanyag-tartalma 2009 óta szinte minden évben emelkedett, és 2018-ban az elmúlt évtized legmagasabb szintjét érte el. A kábítószer nagy hatóanyag-tartalma a kezelési szolgáltatásokra, sürgősségi betegmegjelenésekre és kábítószer okozta halálesetekre vonatkozó adatokkal együttvéve arra utal, hogy a kokainnak mára fontosabb szerepe lett az európai kábítószer-problémában. Úgy tűnik emellett, hogy a kokain a kábítószerrel összefüggő erőszakos cselekményeknek is fontos mozgatórugója.

A kokainhoz Európában két formában lehet hozzájutni, de ezek közül a leggyakoribb a kokainpor (a só forma), kevésbé elterjedt a kábítószer (szabad bázisú) hevítéssel szívható formája, a crack kokain. A kokacserje leveleiből előállított kokaint elsősorban Kolumbiában, Bolíviában és Peruban termesztik. A kokaint változatos dél- és közép-amerikai kiindulópontokról, különböző módokon szállítják Európába, többek között utasszállító repülőgépekkel, légi árufuvarozással, magánrepülőgépekkel, jachtokkal és egyéb kisebb hajókkal. A legnagyobb mennyiséget azonban úgy tűnik, hogy a tengeri áruforgalomban, különösen konténerekben csempészik. Az Európába szállítandó kokain szempontjából fontos tranzitterület a karibi-térség, Nyugat- és Észak-Afrika.

Túladagolás

A kábítószer-túladagolásos halálesetek száma 2012 és 2018 között az 50 év fölötti korcsoportban 75%-kal emelkedett, ami azt jelzi, hogy ez a probléma egyre inkább az idősebb, hosszú távú drogfogyasztókkal hozható összefüggésbe. Ez nyomatékosítja, hogy fel kell ismerni az egész életen át kábítószert használók öregedő kohorszának fokozódó sérülékenységét, és a kezelési, társadalmi reintegrációs és ártalomcsökkentő intézkedésekben fontos célcsoportként kell tekinteni rájuk.

Európai kábítószerpiac

A kannabisznak, a heroinnak és az amfetaminszármazékoknak sok európai országban már az 1970-es és 1980-as évek óta számottevő piaca van. Idővel más anyagok is teret nyertek, köztük az 1990-es években az MDMA és a kokain. Az európai kábítószerpiac folyamatosan változik; az elmúlt évtizedben számos új pszichoaktív anyag jelent meg. A kábítószerek piacán bekövetkezett, jórészt a globalizációval és az új technológiával összefüggő legfrissebb változások közé tartozik a kábítószerek termelési és csempészési módszereiben zajló innováció, az új kereskedelmi útvonalak létrejötte és az online piac térnyerése.

A tiltott kábítószerek piaca egymással összefüggő tevékenységek egész sorát foglalja magában, beleértve az előállítást, a csempészést, a terjesztést és a végső fogyasztónak történő értékesítést. Mindezek nagy földrajzi távolságokat fognak át. A különböző szakaszokban különböző szereplők vehetnek részt, de az évi több milliárd eurós kábítószerüzletet a szervezett bűnözői csoportok uralják.

ksz2

A kábítószer-eladás kiskereskedelmi szinten továbbra is főleg közvetlenül a beszállítók és a fogyasztók között folyik. Ugyanakkor a kábítószer-terjesztő hálózatok egyre  nagyobb mértékben használják a mobiltechnológiát és a kódolást. Bár a kábítószer-árusítás online platformjai még mindig a teljes piac viszonylag kis részét teszik ki, az utóbbi években egyre nagyobb jelentőségre tettek szert.

Online piacokkal találkozhatunk a látható interneten – a világháló indexált vagy kereshető részén –, ilyenek például a webáruházak és a közösségimédia-platformok, vagy a darkneten, egy titkosított hálózaton, amelynek eléréséhez speciális eszközökre van szükség, és ahol  az eladók és a vevők álcázhatják személyazonosságukat.

Az anonim online piacok 2010-es megjelenése óta több mint 100 globális piac létezik a darkneten. 2017. júliusban egy nemzetközi rendőrségi akció során lekapcsolták az AlphaBay-t, az eddigi legnagyobb drogpiacot, majd egy másik nagy online drogpiac, a Hansa is leállt.

E bűnüldözési művelet eredményeképpen csökkenhetett  az ilyen piacok biztonságába vetett fogyasztói bizalom. Az EMCDDA és az Europol egyik elemzése azonban azt mutatja, hogy a darkneten értékesített kábítószerekkel összefüggő bevételek és kereskedési volumen a rendőrségi akció után egy évvel már visszaállt az előző szintre – áll a 2019-es jelentésben.

Heroin

Az uniós kábítószerpiacon a heroin a leggyakoribb opioid. Európában az importált heroin hagyományosan két formában érhető el, ezek közül a gyakoribb a nyers heroin (a heroin bázis formája), amelyet többnyire Afganisztánban termesztett mákból kivont morfinból állítanak elő. Sokkal ritkább forma a fehér heroin (só forma), amely régebben Délkelet-Ázsiából származott, de már Afganisztánban, vagy a szomszédos országokban is előállíthatják. Az illegális európai piacokon elérhető egyéb opioidok közé tartozik az ópium, valamint a morfin, metadon, buprenorfin, tramadol gyógyszerek és a különféle fentanilszármazékok.

Az említett opioidok egy részét feltehetőleg legális gyógyszerszállítmányokból térítik el, másokat viszont illegálisan gyárthatnak. Továbbra is Afganisztán a világ legnagyobb illegális ópiumtermelője, és az Európában talált heroin legnagyobb részét feltehetőleg ott vagy a szomszédos Iránban vagy Pakisztánban állították elő. Az illegális európai opiáttermelés a közelmúltig hagyományosan az egyes keleti országokban előállított házi mákkészítményekre korlátozódott. Az utóbbi években Bulgáriában, Csehországban, Spanyolországban és Hollandiában felderítettek olyan laboratóriumokat, ahol ecetsav-anhidrid felhasználásával állítottak elő morfinból heroint, valamint több morfin- és ópiumlefoglalásra került sor, mindez utal arra, hogy Európában most már a fogyasztói piacokhoz közelebb is előállítanak valamennyi heroint.

A heroinhasználat mutatói továbbra is a használók kohorszának öregedését jelzik, alacsony elkezdési arány mellett. Sok országban emellett a heroinhoz köthető, újonnan kezelésre jelentkező kábítószer-használók száma is csökkent. Aggodalomra ad okot ugyanakkor az Európai Unióban lefoglalt heroin mennyiségének megkétszereződése és a törökországi lefoglalások növekvő mennyisége, ahogy az is, hogy az Európai Unión belüli heroin-előállításról érkeznek bejelentések.

Új pszichoaktív anyagok

Az elmúlt években stabilizálódott az új pszichoaktív anyagok piaci bevezetésének üteme. Az uniós korai előrejelző rendszerbe mindazonáltal továbbra is évi 50-nél több új pszichoaktív anyagról érkezik első bejelentés. Ezek mellett az európai piacon minden évben nagyjából 400, korábban már bejelentett új pszichoaktív anyagot mutatnak ki. Ezek az anyagok különböző típusú, a nemzetközi kábítószertörvények alapján nem ellenőrzött kábítószerek széles köréből kerülnek ki. Vannak közöttük stimulánsok, szintetikus kannabinoidok, benzodiazepinek, opioidok, hallucinogének és disszociatív anyagok.

Az amfetamin és a metamfetamin szintetikus stimuláns kábítószerek, amelyek egyes adatkészletekben az „amfetaminszármazékok” csoportjában szerepelhetnek. A lefoglalásra vonatkozó adatok az elmúlt évtized folyamán azt jelezték, hogy a metamfetamin hozzáférhetősége és földrajzi elterjedése lassan növekszik, de még így is sokkal alacsonyabb, mint az amfetaminé. Európában mindkét kábítószert az európai piacra állítják elő. A rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy az amfetamin előállítása nagyrészt Belgiumban, Hollandiában és Lengyelországban zajlik, kisebb részben pedig a balti államokban és Németországban.

Felmérés a drogokról 13.

Az Európában lefoglalt metamfetamint főleg Csehországban és a szomszédos országok határ menti területein állítják elő. Hollandiában évente felfedeznek néhány illegális metamfetaminlaboratóriumot, és az is előfordul, hogy ezek között vannak nagyüzemi termelő létesítmények, amelyek elsősorban távol-keleti és óceániai piacok részére gyártanak. Csehországban a metamfetamint főként a pszeudoefedrinből állítják elő, amelyet gyógyszerekből vonnak ki. 2017-ben az Európai Unióban bejelentett 298 illegális metamfetaminlaboratóriumból 264 Csehországban volt.

A helyi szerhasználók-dílerek által működtetett laboratóriumok nagyrészt kisméretűek, és a belföldi piacot látják el. Az utóbbi években azonban megjelentek nagyüzemi termelő létesítmények is, ahol nem cseh szervezett bűnözői csoportok állítottak elő metamfetamint más európai országok számára.

Néhány Magyarországra vonatkozó adat a 2019-es jelentésből:

"Számos ország, ahol általában kis mennyiségben foglalnak le marihuánát, szintén jelentős növekedést mutatott 2017-ben. Magyarországon például hétszer nagyobb mennyiséget foglaltak le, mint az előző évben (2017-ben 3,5 tonna, 2016-ban 0,5 tonna)."

"Becslések szerint 91,2 millió európai felnőtt (15–64 éves), avagy a korcsoport 27,4%-a próbálta ki a kannabiszt élete során. Közülük becslések szerint az elmúlt év folyamán körülbelül 17,5 millió 15–34 év közötti fiatal felnőtt (a korosztály 14,4%-a) használt kannabiszt. A fiatal felnőttek között az előző éves prevalencia a magyarországi 3,5% és a franciaországi 21,8% között mozgott. Az előző évben kannabiszt használó fiatalok körében a férfiak és a nők aránya kettő az egyhez volt."

"Összességében a 2017-ben először kezelésre jelentkező, elsődlegesen kannabiszt használó személyek 47%-a számolt be arról, hogy az elmúlt hónapban napi szinten használta a kábítószert, a számok alapján Lettországban, Magyarországon és Romániában 10% vagy annál alacsonyabb, míg Spanyolországban, Hollandiában és Törökországban 68% vagy annál magasabb az arány."

"Az MDMA használatát ritkán jelölik meg a drogambulancián való jelentkezés okaként. 2017-ben Európában a kezelésre jelentkezők kevesebb mint 1%-a jelezte az MDMA használatát (kb. 1700 eset), ennek 68%-át Franciaország, Magyarország, az Egyesült Királyság és Törökország adta."

"Összességében az új pszichoaktív anyagok használatával összefüggő problémák miatt Európában egyelőre kevesen jelentkeznek kezelésre. Némely ország esetében viszont jelentősek ezen anyagok. A legújabb adatok szerint a speciális kezelésre jelentkezők közül a szintetikus kannabinoidok használatát Törökországban a kliensek 19%-a, Magyarországon pedig 6%-a jelölte meg fő okként."

"Az intravénás kábítószer-használatról 2012 óta csak 16 ország rendelkezik becslésekkel, ahol ezek a 15-64 éves népességen belül 1000 főre jutó kevesebb mint 1 eset és több mint 10 eset között mozognak. Ezekben az országokban többnyire egyértelműen meghatározható az első számú intravénásan használt kábítószer, bár vannak olyan országok, ahol két kábítószert hasonlóan nagy arányban használnak. Az országok többségében (14 országban) az opioidokat jelölik meg az egyik első számú intravénásan használt kábítószerként. Ezen országok közül 12-ben a heroint említik, Finnországban a buprenorfint, Észtországban pedig a fentanilt nevezik meg első helyen. Négy országban említik meg a legfontosabb intravénásan használt kábítószerek között a stimulánsokat; e szerek közé tartoznak a szintetikus katinonok (Magyarország), a kokain (Franciaország), az amfetamin (Lettország) és a metamfetamin (Csehország)."

"Számos ország alkalmaz olyan programokat, amelyeknek az a célja, hogy a kábítószer-bűncselekményt elkövetőket a büntetőjogi rendszerből a kábítószer-használók kezelésére szolgáló programok felé tereljék. Idetartozhat a kezelésben való részvételt elrendelő bírósági végzés vagy a kezeléshez kötött felfüggesztett büntetés.2017-ben azokban az országokban, ahol a büntető igazságszolgáltatási rendszeren keresztül 100-nál több klienst utaltak be kezelésre, az ilyen módon kezelésre jelentkező kliensek aránya Csehországban, Görögországban, Hollandiában és Lengyelországban 5% alatt volt, míg Magyarországon körülbelül 70%-ot tett ki. Összességében az elsődlegesen kannabiszt használó személyek esetében a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy a büntető igazságszolgáltatási rendszeren keresztül utalják be őket kezelésre, míg az elsődlegesen opioidot használók esetében a legkisebb ennek a valószínűsége."

Forrás: Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (2020), Európai kábítószer-jelentés,2020: Kiemelt kérdések

Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (2019), Európai kábítószer-jelentés,
2019: Tendenciák és fejlemények, az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxembourg

 


Kapcsolódó hírek

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá.
Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje.