Barion Pixel
2016. november 28.

Múltidéző: a muzsikuscigány megunta a papucskormányt, bicskával szúrtak Horvátnádalján

Agyonlőtte a feleségét egy revolverrel Burka Márton győrvári muzsikus cigány, mivel az asszony elnyomás alatt tartotta és a gyilkosság előtt késsel fenyegette. Horvátnádalján a katonák és a legények kerültek összetűzésbe, egy férfi hátába bicskát szúrtak. Az alispán jelentett a vármegye közbiztonságáról.

Agyonlőtte a feleségét

A férj papucskormány alatt.

Törvényszéki tárgyalás.

Burka Márton győrvári muzsikuscigány családi élete nem lehetett valami idillikus. A békés, csendes természetü férj, aki a falubeliek állítása szerint még a légynek sem ártott, nagyon is érezte a háznál az asszonyi hatalmat.

A főzőkanál, a sodrófa és az afféle asszonyi fegyverek nem egyszer hagytak nyomokat a férjuram hátán, fején és arcán, intő például arra, hogy Burka Márton ne igyekezzék tulszárnyalni a hitvestárs hatalmi körét. Szóval papucskormány uralkodott a Burka háznál:

A birka türelmü férjnek két kötelessége volt, pénzt hozni a házhoz és türni. De persze ez igy nem mehetett a végtelenségig. Végre Burka is megunta a türhetetlen állapotot és ismételten elfordult családi jelente hatása alatt egy fegyverlövéssel örökre megszabadult az önkényuralom alól.

Burka elkeseredésében a mult év október hó elsején egész nap ivott a falu korcsmájában. Burkáné tajtékzott a dühtől, és várta-várta, - természetesen fahusánggal – hogy ismét oktatást adjon neki a férjek kötelezettségéről. Burka azonban nem akart kitérni az ivásból s igy történt meg, hogy felesége fölkereste a korcsmában. Az itt lefolyt családi jelenet – a szemtanuk vallomása szerint – fényesen illusztrálta a sajnálatos valóságot, hogy ha Burkáné beszélt, - a férj uramnak hallgatás volt a helye s mint egy szófogadó követte imádásig szeretett feleségét a lakásukra.

Hogy itt mi történt azt csak Burka tudta megmondani. Vallomása szerint az asszony megismételte a korcsmai jelentet, majd kést ragadott és azzal fenyegetette férjét, hogy elvágja a nyakát.

De már erre Burkát is elhagyta a hidegvére. Félt, hogy felesége beváltja fenyegetését, önkéntelenül is élete megmentésére gondolt.

A szobában lévő kályhán tartotta Burka állandóan töltött revolverét s amikor látta, hogy felesége önmagából kikelve konyhakést villogtatva kezében, feléje közeledik, lekapta a fegyvert a kályháról s az asszonyt célba vette. A golyó Burkáné vállába furódott és rögtöni halálát idézte elő.

Burka Márton felett kedden itélkezett a kir. törvényszék, mely a vádlott védőjének megindokolt álláspontjára helyezkedett a Burka Mártont a halált okozott sulyos testisértés büntette és következményeinek terhe alól felmentette. Az ítélet indoklása az, hogy Burka tettét nem beszámitható állapotban követte el. Az ítélet jogerős.  

Agyonlőtte a feleségét

Agyonlőtte a feleségét

Működésben a bicska

Horvátnádalján vasárnap a korcsmában összeveszett László József 25 éves legény, öt szabadságos katona barátja és a horvátnádaljai mulatozó legények. A verekedést a korcsmából való távozás után az utcán is folytatták, amikor is az egyik legény Lászlót egy bicskával hátba szurta. A támadók elmenekültek, Lászlót pedig a körmendi kórházba szállították, ahol valószinüleg sokáig fogja nyomni az ágyat.

Működésben a bicska

A vármegye közbiztonsága

Vasvármegye közbiztonsági állapotáról julius- szeptember hónapokra vonatkozóan a következőket jelenti az alispán a törvényhatósági bizottságnak: A vármegye területén a rendőrség 47 razziát tartott, amelyeken 380 személy állítottak elő. Ezek közül 84-et adtak át az ügyészségnek. Lopás 287 esetben fordult elő, rablás és zsarolás egy esetben történt, orgazdaság és bünpártolás 40, valamennyi kiderült. 35 tüzokozás és gyujtogatás közül 32 derült ki. Sulyosabb természetü cselekmény nem fordult elö.  

A vármegye közbiztonsága

Hirdetés (X)

Indra tea

Férfiak ingyen

Új mosógépek


Kapcsolódó hírek

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá.
Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje.