2013. december 31.

A pirotechnikai eszközök használatának szabályai

Közeledik a szilveszter, megjelentek a tűzijáték-árusító standok. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a pirotechnikai eszközök felhasználásának szabályaira.

A pirotechnikai termékek osztályba sorolása:

A pirotechnikai terméket a rá vonatkozó alapvető biztonsági követelmények figyelembevételével a gyártó a pirotechnikai termék kockázati szintje, valamint felhasználási módja alapján osztályokba sorolja.

I. pirotechnikai osztályba soroljuk azokat a szórakoztató célra szánt azon pirotechnikai termékeket, amelyek használata nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyeket – beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen való használatra szántak. Ilyen pirotechnikai termékeket 14. életévüket betöltött személyek engedély nélkül vásárolhatnak, birtokolhatnak, felhasználhatnak, 14 év alatti személyek csak nagykorú felügyelete mellett használhatnak.

II. pirotechnikai osztályba tartoznak azok a pirotechnikai terméket, amelyek használata alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és amelyeket szabadban lévő behatárolt területen való használatra szántak. Az ilyen pirotechnikai termékeket a 16. életévét betöltött személyek engedély nélkül vásárolhatnak, birtokolhatnak, felhasználhatnak. A 16. életévet be nem töltött személyek csak nagykorú személy felügyelete mellett használhatnak fel II. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték-termékeket.

Azokat a termékeket soroljuk III. pirotechnikai osztályba, amelyek használata közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szántak, és zajszintjük nem ártalmas az emberi egészségre.

A IV. pirotechnikai osztályba kell sorolni azokat a pirotechnikai termékeket, amelyek használata nagy kockázattal jár, kizárólag pirotechnikus által használhatóak és kezelhetőek, és zajszintjük nem ártalmas az emberi egészségre.

Az engedélyezett időszak:

A III. osztályba tartozó pirotechnikai termékeket nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, és január 05-ig birtokolhatják, illetve tárolhatják.

A megvásárolt termékek felhasználása december 31-én 18.00 órától január 1-én 06.00 óráig engedély nélkül történhet. A fel nem használt termékeket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen, és költség felszámítása nélkül visszavenni!

Magánszemély petárdát nem birtokolhat!

A megvásárolt termékek tárolása:

Lakásban a szabadon birtokolható játékos pirotechnikai termékekből 1 kg bruttó tömeg, míg a kis és közepes tűzijáték termékekből 3 kg bruttó tömegmennyiség tárolható. A közepes tűzijáték tárolása csak a december 28-január 05. közötti időszakban történhet.

A felhasználás szabályai:

• Pirotechnikai terméket csak hatósági engedéllyel rendelkező, legális árusító helyen vásároljanak! A forgalmazási helyeken szakképzett pirotechnikus dolgozik, aki felvilágosítást adhat a termék használatáról, amelyeket a balesetek elkerülése érdekében minden esetben be kell tartani!
• Az illegális árusoktól vásárolt termékek minősége nem ellenőrzött, a termékekről a magyar nyelvű használati útmutató általában hiányzik, ezért az elműködtetésük balesetet okozhat!
• A játékos pirotechnikai, a kis és közepes tűzijáték termékek tömegközlekedési eszközön nem használhatók fel és csak zárt csomagolásban szállíthatók!
• A pirotechnikai termékeket mindig a használati útmutatónak megfelelően szabad felhasználni!
• Felhasználásig tartsa a terméket védősapkában vagy az ellenőrzött csomagolásban!
• Lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell tartani (gyerekek 14. életév alattiak)!
• A játékos pirotechnikai, a kis és közepes tűzijáték termékek közintézményben, középületben, sportlétesítményben, repülőtéren és „A”; „B” vagy „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, védett természeti területen, illetve rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen csak szakképzett pirotechnikus irányításával használható fel!
• A padláson és a pincében pirotechnikai terméket tárolni tilos!
• Tilos olyan helyen pirotechnikai terméket felhasználni, ahol a tevékenység tüzet vagy robbanást okozhat!
• Tárolja és használja vízmentesen a pirotechnikai eszközt!
• Tartsa távol a gyermekektől a pirotechnikai termékeket!
• Használat során tartsa be a megfelelő védőtávolságot!
• Ne használja a termékeket alkoholos állapotban!
• Soha ne hajoljon a pirotechnikai termék fölé; erre különösen a gyújtás során figyeljen!
• Egy terméket sohasem szabad kétszer meggyújtani!
• Figyelem a pirotechnikai termék nem szerelhető szét!
• A rakétáknál rendkívül fontos, hogy csak szélcsendben használhatóak fel, mivel a termék nagy magasságban irányt változtathat, a széllel szembefordulva nem várt helyen elműködhet! A rakétánál figyelembe kell venni továbbá, hogy a vezetőpálca visszahullik az elműködés során, amely balesetveszélyt okozhat!
• Petárda felhasználása tilos!

A biztonsági szabályok be nem tartása esetén:

A szabálysértési törvény határozza meg, és a következőképpen szankcionálja a polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértések elkövetését:

• Aki a polgári felhasználású robbanóanyagok előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására és megsemmisítésére vonatkozó előírásokat megszegi, továbbá robbanó anyagot vagy robbanószerkezetet talál, vagy annak hollétéről tudomást szerez, és ezt a tényt haladéktalanul a rendőrségnek nem jelenti be, illetve engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, szabálysértést követ el és akár háromszázezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
• Aki a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi, szabálysértést követ el és akár háromszázezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
• A fent meghatározott szabálysértés miatt helyszíni bírság is kiszabható, melynek összege ötvenezer forint, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer forintig terjedhet.
• Azt a pirotechnikai terméket, amelyre a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság pirotechnikai eszközök használatával kapcsolatos kisfilmje ide kattintva megtekinthető!

 

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hozzászólások

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá.
Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje.