Barion Pixel
2016. november 30.

Múltidéző: tolvaj cigánykaraván, katonai utóállítás, gyászjelentés

Cigánykaraván lopkodta végig Vép környékét, de elcsípték őket. Katonai utóállítást tartottak, meghalt Jagasich Molly virágzó szépasszony és Ausztriába kértek elbocsájtást magyar állampolgárok.

Vasvármegye

Jagasich Molly.

A virágzó szép asszony, a szerető anya és hűséges hitves meghalt. Odakünn nyugszik már a hó alatt, siri virágok között, megsiratva és meggyászolva. Valamikor megérintette hófehér tiszta köntösét a nagy Galleotto, az emberek gonoszsága félreértést hintett el közte és szerető férje között. Családi békéjét idegen kéz dulta szét. Valami kétes egyén bizalmatlanságot, viszályt, félreértést csempészett oda a barátságos tüzhely köré, eloltva annak áldásos, nyájas melegét.

A nő, az anya, a hitves szive nagyot dobbant arra, s a szegény ifju hölgy meghallotta a halál óraütését. Mindent méltatlanul elveszitett s azután belehalt abba s mint a gonoszul letépett virág, ugy hanyatlott korai sirjába. Ma már odakünn alszik a hó alatt, siratva számtalanok, meggyászolva férje, gyermekei és családja által, de ő csak alszik, mint mártirja a nagy Galleottónak. – Áldott emlékezete fennmarad. Nyájas, szelid és kedves lénye, hűséges, tiszta lelke nem merül a feledékenységbe és sirkövénél égni fognak a lámpák és virrasztani fog a kegyelet!

A család által kiadott gyászjelentés ekként hangzik:

Duna-szekcső és rácz-geörcsönyi özv. Jagasich Kálmánné szül. Gaár Janka a maga nevében, valamint Ilona, Sándor és Kálmán gyermekei, ugy Kikaker Kálmán és Erzsi unokái, és az egész rokonság nevében szomorodott szivvel jelenti, hogy szeretett, kedves leánya Jagasich Mária (Molly) Kikaker Kálmánné f, évi deczember hó 2-án déli 12 órakor, szivbajban, életének 37-ik évében elhunyt. A drága halott hült tetemi f. hó 4-én d. u. 3 órakor fognak a gyászháznál ( Rózsa-u. 5. ) beszentelni és a helybeli sirkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szentmise f. hó 5-én fog a szent- Ferencziek templomában d. e. 10 órakor, az Urnak bemuttatni. Szombathely, 1903. évi deczember hó 3-án. Áldás és béke hamvaira!

Temetése pénteken délután ment végbe, rendkivül nagy gyászoló közönség kisérete mellett. Csendesen szitáló esőben vitték ki a temetőbe a koszorukkal sürüen megrakott koporsót, melyet a megboldogultnak két fivére Jagasich Sándor katonai intendáns és Jagasich Kálmán kir. körjegyző követett. Utánuk legnagyobbrészt kocsikban a család tagjai, jóbarátai, ismerősei és nagyszámu közönség, mely legőszintébb meghatottsággal rótta le kegyeletét a megboldogult iránt, midőn kikisérte utolsó utjára a sokat szenvedett urnőt. Gyötrelmeiről megváltotta őt a halál, ráboritván koporsójára sirhantjának rögeit, melyeknek szomoru dübörgése volt utolsó akkordja földi létének. Nyugodjék békében!

Jagasich Molly

Jagasich Molly

Betörő cigánykaraván

A vépi csendőrség jó fogást csinált. Sok betörés, lopás tetteseit csipte el csütörtökön Kolompár György, Pál, Sándor, Bábi, Zsófi, Gizi és Lakatos Mári kóborcigányok válogatott személyében. –

Rájuk bizonyult, hogy szerdán ők törtek be Fischer Dezső táplánfalvai lakosnál, ők rabolták el Varga István kajdi lakostól zsebóráját, ők lopták el Horváth Sándor és özv. Róka Antalné bozzai lakosok továbbá Tóth Gábor bárdosi lakos tyukjait, ezenkivül Szenes Jánosné nagyme+nnyiségü élelmiszerét. A jómadarakat átadták a szombathelyi kir. ügyészségnek.

Betörő cigánykaraván

Elbocsátás

Özvegy Filipp Fülöpné gedőudvari iletőségü, jágensdorfi és Macher Alajos rábaszentmártoni illetőségü, mürczusehlagi lakos a magyar állampolgárság kötelékéből saját kérelmére Ausztriába elbocsájtatott.

Katonai utóállítás

volt városunkban folyó hó 5-én. A utóállítást, melyen a vármegyei hatóság részéről Rusa Béla II-od aljegyző jelent meg, a „Jégverem” - ben tartották s néhány idegen illetőségü hadkötelest állitottak le s egypár, a katonafiát reklamáló családapát vizsgáltak felül.

Elbocsátás, katonai utúállítás


Hirdetés (X)

Malátakávé

Érdekes tapasztalatok

Sorsjegy

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá.
Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje.